Dzisiaj jest: 18 lutego 2018 Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Zmiana kryteriów włączenia do ewidencji pojazdów

INFORMACJA

Od dnia 10. 10. 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi oraz w jego Delegaturach (Sieradz, Skierniewice i Piotrków Trybunalski), wprowadza się następujące kryteria włączania do ewidencji zabytków ruchomych pojazdów zabytkowych.

 

POJAZDY ZABYTKOWE KRYTERIA OCENY I ZASADY WŁĄCZANIA DO EWIDENCJI ZABYTKÓW

Wojewódzka ewidencja zabytków tworzona jest na podstawie kart ewidencyjnych. Włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zbytków techniki odbywa się na wniosek właściciela lub za jego zgodą (art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.) i musi być potwierdzone pisemnie. Pojazd zabytkowy:

1. powinien mieć nie mniej niż 30 lat ;

2. nie może być produkowany (w modelu) od co najmniej 15 lat;

3. powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły);

Informację wprowadził(a): Maciej Groszyński (2016-10-04)
Informację zmodyfikował(a): Maciej Groszyński (2016-10-04)